Smashing fredag

Norges Volleyballforbund og Idrett uten alkohol har tar initiativ til konseptet Smashing fredag. Et uforpliktende tilbud til ungdom i alderen 13-19 år. Smashing fredag skal være et sunt og trygt alternativ for ungdom på fredagskvelder. Det blir lagt tilrette for aktivitet og spill med volleyball med voksne ledere tilstede. Økta avsluttes med et felles måltid. … Les mer

Nok en gang støtte fra Sparebankstiftelsen

Sparebankstilftelsen i Tingvoll har hatt sin årlige utdeling av gavemidler til lag og foreninger i Tingvoll og Gjenmnes. Tingvoll IL fikk nok en gang solide bidrag til tre ulike prosjekter, noe idrettslaget er svært takknemlig for. – Friidrettsgruppa, til anskaffelse av Airtrack til bruk på friidrettstrening: 79 000 kroner. – Løypekomiteen, til orienteringstavler og skilting … Les mer

Søknad om politiattest

Alle trenere, lagledere samt andre som jobber tett rundt lagene i Tingvoll IL, skal levere politiatttest hvert tredje år. Informasjon om hvordan du går fram for å skaffe dette, finner du her. POLITIATTESTER Hvem skal levere politiattest? Støtteapparatet rundt lagene/gruppene skal ha politiattest; dvs trenere og lagledere. Er det noen andre som deltar i stor … Les mer

Stor støtte fra Sparebankstiftelsen til Tingvoll IL

I 2019 ble fire millioner kroner fordelt fra Sparebankstiftelsen til allmennyttige formål. Tingvoll IL fikk støtte til totalt fire ulike prosjekter. 1.600 000 kroner i startbidrag for mulig realisering av fotballhall i Tingvoll 274 000 kroner til innkjøp av Randonee- og skredsøkerutstyr i laget og Tingvoll VGS. 60 000 kroner til utstyr til skiskytterarenaen. 832 … Les mer