Tingvollhallen

Tingvollhallen ligger i Tingvollvågen, midt i skoleområdet ved Tingvoll Videregående skole, og Tingvoll barne- og ungdomsskole. Hallen har full håndballbane på 40×20 meter, samt gulv og opplegg for innendørs friidrett. Den kan også brukes til messer, konserter og andre ting.

Hallen ble bygd i 1992, og gulvet ble rehabilitert og fikk nytt toppdekke sommeren 2011.

På dagtid brukes hallen av Tingvoll Videregående skole.

Det er Tingvoll kommune som eier hallen, og du kan finne mer info om den her. 

[mappress mapid=”2″]