Bli medlem

Alle som er med på aktiviteter, treninger og konkurranser i regi TIngvoll IL er pliktig til å være medlem i idrettslaget. Dett hender om blant annet forsikringer. 

Men ved å være medlem, støtter du også opp om løypekjøring av tråkkemaskina, bruk og vedlikehold av Langdalshytta, opparbeidelse av nye turstier, merking av turstier, vedlikehold av andre anlegg som kunstgressbanen osv. 

Jo flere som er medlem i idrettslaget, jo mer aktivitet kan vi ha. Meld deg derfor inn, og støtt jobben den som gjøres av de frivillige i idrettslaget.

Ønsker du å bidra med noe, så ta kontakt med enten den enkelte gruppe eller leder. (Se kontakt oss siden) 

Priser for medlemsskap i Tingvoll IL 2021 er følgende: 

  • Kroner 200,- for enkeltmeldemsskap
  • Kroner 500,- for familiemedlemsskap

Beløpet kan betales inn til konto:  4050 07 32735

Hvis du ønsker å bli medlem i Tingvoll IL, så kan du også fylle inn alle feltene nedenfor, samt betale inn på konto. Da er du medlem fra pengene er på konto. 

Du kan melde deg inn her: (Fyll inn alle feltene)
Ved spørsmål, kontakt kasserer Unni Grinde. tlf: 991 66 847 Epost: unigrind@start.no 

Del denne siden