Bli medlem

Alle som er med på aktiviteter, treninger og konkurranser i regi Tingvoll IL er pliktig til å være medlem i idrettslaget. Dette handler blant annet om forsikringer. 

Men ved å være medlem, støtter du også opp om løypekjøring av tråkkemaskina, bruk og vedlikehold av Langdalshytta, opparbeidelse av nye turstier, merking av turstier, vedlikehold av andre anlegg som kunstgressbanen osv. 

Jo flere som er medlem i idrettslaget, jo mer aktivitet kan vi ha. Meld deg derfor inn, og støtt jobben som gjøres av de frivillige i idrettslaget.

Ønsker du å bidra med noe, så ta kontakt med enten den enkelte gruppe eller leder. (Se kontakt oss siden) 

Meld deg inn her!