Søknad om politiattest

Alle trenere, lagledere samt andre som jobber tett rundt lagene i Tingvoll IL, skal levere politiatttest hvert tredje år.
Informasjon om hvordan du går fram for å skaffe dette, finner du her.

POLITIATTESTER

Hvem skal levere politiattest?

Støtteapparatet rundt lagene/gruppene skal ha politiattest; dvs trenere og lagledere. Er det noen andre som deltar i stor grad rundt laget skal disse også levere politiattest.

Politiattesten varer i 3 år.

Leder for idrettslaget skal levere inn en oversikt til politiattestansvarlig, på hvem som har oppgaver som fører til et ansvars- og tillitsforhold. Lederne for de forskjellige særlagene har ansvar for å levere inn en slik oversikt til leder for idrettslaget.

Hvordan innhente politiattest – digitalt

  1. Ta kontakt med Siri Holmeide Vangen på epost sirivang@online.no og si at du skal søke om politiattest og for hvilke/hvilket lag/gruppe du er trener/lagleder for.
  2. Du vil da få tilsendt dokumentet «Bekreftelse på formål», datert, underskrevet og stemplet som du skal legge ved søknaden.
  3. Gå så inn på https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/ (du må ha MinID, BankID, Buypass eller Commfides)
  4. Trykk på Politiattest/søk digitalt (les framgangsmåten på denne siden)
  5. Trykk så på SØK
  6. Når du kommer inn på skjemaet, er første del pre-utfylt
  7. Under formål med attesten velger du «Frivillige organisasjoner» på begge nedtrekksfeltene.
  8. Under Legg ved bekreftelse på formål skal du legge ved dokumentet. «Bekreftelse på formål» som du har mottatt. Når du har fått lastet opp denne filen trykker du på send søknad.
  9. Når du har mottatt svar på denne henvendelsen, altså mottatt politiattesten, SKAL du vise denne til ansvarlig for politiattestene. Denne fører oversikt over hvem som til enhver tid har levert politiattest og som evt. må fornye sin attest.
  10. En politiattest som er registrert til politiattest-ansvarlig, er gyldig i 3 år.

Hvordan innhente politiattest – når du ikke kan gjøre det digitalt
Ta kontakt med politiattestansvarlig og du vil få både søknad og bekreftelse på papir som du selv da må fylle ut og sende inn per post.

Hvorfor kreves det politiattest?
Idretten krever framvisning av politiattest uten anmerkninger fra alle personer over 15 år som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemminger. Det gjøres for å bidra til at slike oppgaver kun utføres av skikkede personer, gjennom at personer som kan utgjøre en risiko for overgrep eller skadelig innflytelse forhindres fra å påta seg slike oppdrag (idrettsforbundet).

Ta kontakt ved spørsmål:
Ansvarlig for registrering av politiattester i Tingvoll IL:
Info kommer!

Del denne siden

Legg igjen en kommentar