Styret, fotballgruppa

Styret: 
Leder: Tony Sæterbø
Kasserer: Unni Støbet Lande
Styremedlem: Bente Røskar 1år
Styremedlem: Leidulf Søyland
Styremedlem: Jeanette Wilhelmsen

Annet: 
Sportslig leder: Endre Roaldset
Tine fotballskole: Hilde Vågen Roaldset

Del denne siden