Vi kan utvide tilbudet i friluftsparken

Gjensidige, Surnadal, Heim og Tingvoll Gjensidig Brannkasse, har nå gått inn å støttet friluftsparken, slik at vi kan få et nytt og etterlengtet tilbud i Tingvoll i løpet av våren.

Forsidefoto: Slik er det inne i paviljongen, og nå kommer det flere tilbud i parken. (illfoto)

I planen for friluftsparken har vi også med at det skal være en discgolfbane. Dette mener Gjensidige  ved Jakob Nørbech og styret er en veldig god ide, og derfor har de bevilget 125.000,- for at vi skal kunne få bygd en 9 hulls banen friluftsparken. Kurver, jordfester og materialer vil derfor snart bli bestilt.


Bilde: Jon Eivind Tveikra er en av de som ivrer for discgolfbane i Tingvollvågen. 

Det betyr at så snart som snøen er nesten helt borte, kan vi starte arbeidet med å klippe og legge tilrette for en 9 hulls bane. Banen er planlagt i den østlige delen av lysløypa for det meste. Noen få ildsjeler har sett på mulighetene og kommet frem til et forslag som vi nå skal få bygget i løpet av våren. 

Gjengen har lagt vekt på sikkerhet og at ikke banen skal komme i konflikt med andre aktiviteter. Men, med måten vi skal bygge den på, så vil det også være muligheter med å både endre og utvide banen etterhvert som vi får noen erfaringer med driften. 

Er du ivrig discgolfer, så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt for å bli med på dugnader og komme med dine innspill. Send en mail til discgolf@tingvollil.no så snakkes vi om det. Alle er velkomne til å bidra med det man er god på. 

Vi skal snart (etter påske) begynne å rydde vegetasjonen der vi har planlagt hullene og utkastene. Så skal vi bygge utkastramper og finpusse før vi kan prøvespille. Det gleder vi oss veldig til. 

Vi i idrettslaget og friluftsparken er veldig takknemlig for gaven fra Gjensidige og takker så mye for at de er med å utvikle Tingvoll.


Bilde: Jakob Nørbech i Gjensidige, nummer fire fra høyre, stiller med ny sjekk for å utvikle Tingvoll Friluftspark. (arkivfoto)

Legg igjen en kommentar