Trøhaugen rundt

Trøhaugen rundt er en “ny” tursti som idrettslaget har merket. Turstien kan går som rundtur, eller som et alternativ til å gå ned på Øygardsneset.

Her starter du inn på stien fra veien mot museet.

Når du går fra lysløypa og rett innover på traseen til museet, så tar du til venstre i starten på bakken. Her går stien bortover, først i litt vått område, så over høyspenttraseen, videre oppover mot vest. Så kommer et lite område hvor det er litt mer ulendt på det som er det høyeste punktet på denne stien.

Så bærer det nedover en gammel skogsvei, som svinger og går tilbake, før den snur og går ut mot RV70. Da er det bare å gå rett over riksveien til gammelveien.

Starten i Almviksvingen
Her starter turen fra Almviksvingen

Her kan du velge å gå til venstre mot Tingvoll for å gå ned til Øygardsneset, eller ta til høyre og gå mot Almvika. Midt i svingen er det en utkjøring, og der starter stien opp mot lysløypa igjen. Dette er en gammel traktorvei som har en liten stigning etter ca 200 meter. Så flater den ut og du kommer innpå traseen fra lysløypa til museet, rett ved enden av hogstfeltet. Denne stien har også noen litt våte partier.

Rundturen er på ca 2,5 km.

Del denne siden