Styret friidrettsgruppa

Leder:
Erling Meisingset I år
Tlf: 91 80 88 60
Epost: erling.meisingset@nibio.no

Kasserer: Bemt Smedsrud I år
Styremedlem: Karin Skar 2 år (fra2021)
Styremedlem: Bjørn Rolland 2 år (fra2021)
Styremedlem: Ingrid Ness Rolland 1 år