Hjertestarter

Tingvoll idrettslag har en hjertestarter. Denne er plassert på kjøkkenet i Tingvollhallen i hall-sesongen. I ute-sesongen er hjertestarteren plassert i kiosken ved kunstgrasbana. Tingvoll idrettslag har avtale med firmaet Blostrupmoen om service på hjertestarteren. Det blir kurs i bruk av hjertestarteren i november 2014. Det ble arrangert kurs både høsten 2012 og høsten 2013 der det deltok trenere og andre tilknytta idrettslaget.

Gå og se på den slik at du vet hvor den er!

Kontaktperson mellom Blostrupmoen og Tingvoll idrettslag er Maud Grøtta, tlf 95847893.

Hvis hjertestarteren har vært i bruk eller det er noe annet å melde så ønsker jeg beskjed om det.

Ta også kontakt med henne for å melde deg på kurs.