Årsmøte i Tingvoll IL

ÅRSMØTE I TINGVOLL IL STED:  Tingvoll Fjordhotell Dag og dato: Mandag 13/2 2023 kl 18.00 Søndag 5.februar 2023 Frist for innlevering av årsmeldinger, regnskap + budsjett og andre ev nye saker leveres elektronisk til leder (ABSOLUTT FRIST !! ) HUSK: oversikten for regnskapet skal bla inneholde: lotteriinntekter, halleie(for dem som har). VALGKOMITEEN – Marianne Rønneberg og Ann Kristin B Rolland utgjør valgkomiteen. … Les mer