Årsmøte i Tingvoll IL

ÅRSMØTE I TINGVOLL IL

STED:  Tingvoll Fjordhotell

Dag og dato: Mandag 13/2 2023 kl 18.00

Søndag 5.februar 2023

Frist for innlevering av årsmeldinger, regnskap + budsjett og andre ev nye saker leveres elektronisk til leder (ABSOLUTT FRIST !! )

HUSK: oversikten for regnskapet skal bla inneholde: lotteriinntekter, halleie(for dem som har).

VALGKOMITEEN

– Marianne Rønneberg og Ann Kristin B Rolland utgjør valgkomiteen.

NB: Undergruppene må så langt som mulig hjelpe valgkomiteen med å få tak i folk til de ulike verv (se vedlegg).

REVISORER

Roar Koksvik er revisor.

Det er veldig viktig at regnskapene blir ferdig så fort som mulig i januar 2023 og leveres Roar Koksvik snarest etter dette (jfr møtene om MAL for regnskapsføring).

Leder; Jens Peter Olsen

Del denne siden

Legg igjen en kommentar