Årsmøte i Tingvoll IL

STED:  Tingvoll Fjordhotell
Dag og dato: Mandag 14/2 2022 kl 18.00
Saksliste:
– Vanlige årsmøtesaker: Konstituering, medlemskontingent, årsmeldinger, regnskap og budsjett.
– Andre saker;
* Revidering av investeringsplan: husk ev søknader til Sparebankstiftelsen for 2022 – da vi ønsker å ha dette med på investeringsplan.
* Valgkomiteen legger frem sitt forslag
* Underskrift på vegne av Tingvoll IL
* Ny(e) sak(er): ??
*
HUSK !
– Frist for innlevering av årsmeldinger, regnskap + budsjett og andre saker: søndag 6.februar elektronisk til leder
oversikten for regnskapet skal bla inneholde: lotteriinntekter, halleie(for dem som har). Husk at leder og kasserer for undergruppene skal begge ha tilgang til kontoene !!
VALGKOMITEEN
Marianne Rønneberg og Ann Kristin B Rolland.
NB: Dere må så langt som mulig hjelpe valgkomiteen med å få tak i folk til de ulike verv (se vedlegg).
– Vi mangler en revisor. Roar Koksvik er den eneste revisor. Har noen av dere forslag hvem jeg kan spørre ?
Mvh; Jens P Olsen/leder

Valgkomiteen sitt forslag 2021

Arbeidsgruppa
Leder: Jens Petter Olsen 1 år
Nestleder: Thomas Bulling 1år
Sekretær: MANGLER
Kasserer: Unni Grinde 1 år

Friidrettsgruppa
Leder: Erling Meisingset 1 år
Kasserer: Bernt Smedsrud 1 år
Styremedlem: Karin Skar 2 år (fra 2021)
Styremedlem: Bjørn Rolland 2 år (fra 2021)
Styremedlem: Ingrid Ness Rolland 1 år

Fotballgruppa
*De ulike rollen er ikke fordelt.
Linda Kindsbekken 1år
Unni Støbet Lande 1 år
Bente Røskar 1år
Tony Sæterbø 2 år (fra 2021)
Randi Birkestøl 2 år (fra 2021)

Skiskyttergruppa
Leder: Peder Aasprang 1 år
Kasserer: Randi Frøseth 1år
Sekretær: MANGLER
Styremedlem: Tove Husby 1år
Styremedlem: Giso Metzdorf 1år

*Dette styret går ut om ett år. Viktig å begynne tidlig med å rekruttere nytt styre.

Skikarusellen
*Konstituerer seg selv
Sunniva Torjul 1år
Tove Husby 1 år
Frode Næss 2 år (fra 2021)
Nils Olav Hafsås 2år (fra 2021)

Driftskomiteen kunstgressbanen
Leder: Endre Roaldset, fra fotballen 1 år
Kasserer: Erling Meisingset, fra friidretten 1 år
Styremedlem: Bjørn Rolland, fra friidretten 1år
Styremedlem: Rolf Olav Nordvik, fra fotballen 2 år (fra 2021)

Håndballgruppa
Leder/styremedlem: Lisbet Rolland 1 år
Kasserer: Knut Jostein Solli 2 år (fra 2021)
Styremedlem: Reidar Hagen 1 år
Styremedlem: Åslaug Vonheim
Styremedlem: Hilde Reitan

Barneidrettsgruppa
Leder: Øyvind Rolland 1 år
Kasserer: Julia Gordeva 1år
Styremedlem: Sooda Be 2 år (fra 2021)

Lysløypekomiteen
Leder: Håvard Steinshamn 1 år
Styremedlem: Ola Ulset 1år
Styremedlem: Roger Skjegstad 2 år (fra 2021)
Styremedlem: Bjørn Rolland 2 år (fra 2021)

Langdalshytta
Leder: Rigmor Røskar 1 år
Kasserer: John Ola Ulset 2 år (fra 2021)
Styremedlem: Cato Hansen 2 år (fra 2021)
Styremedlem: Randi Ekern 2 år (fra 2021)

Volleyballgruppa
Leder: Ellinor Kringstad 1 år
Kasserer: Petter Rønningen 1 år
Styremedlem: Daniel Gjengset 1år
Styremedlem: David Hadeish 1 år
Styremedlem: Hedda Aasen 2 år (fra 2021)
Styremedlem: Jakob Woelfert 2 år (fra 2021)

Valgkomite
Marianne Rønneberg – kan være med to år til (hvis TIL ønsker det)
Ann Kristin B. Rolland 2 år (fra 2021)

Revisor
Roar Koksvik 2 år (fra 2021)
*mangler en til