Sponsormidler til paviljongen 

Arbeidet i Tingvoll Friluftspark startet idag. Vi har fått flere sponsorer som støtter oss i byggingen av en paviljong, og idag startet gravingen.

Bilde øverst: FV: Ola Vegard Holmeide, Håvard Stenshamn (styret), Øyvind Rolland (Tradbo), Tove Husby (styret), Bjørn Inge Hammerfjell (Hammerfjell Byggconsult), Jakob Nørbech (Gjensidige), Asmund Kristoffersen (styret), Marit Rotås Sørvik (Sparebanken Møre) og Elin Stomsvik (Byggmakker Bytås). Inne i gravemaskina sitter Vegard Rakstang.

Idag startet Ola Vegard Holmeide og Vegard Rakstang arbeidet å grave ut tomta til en paviljong på nærmere 70 kvm i Tingvoll friluftspark. Dette er det første arbeidet i parken som er kostnadsberegnet til ca 20. millioner totalt.


Bilde: Vegard er igang med gravingen. 

Og grunnen til at vi kommer igang, er at flere har gått inn å sponse oss så vi kan startet opp. Mosjonslåven støtter oss med 3000,-, Gjensidige/Tingvoll Branntrygdelag støtter med 100.000,-, Sparebanken Møre med 100.000,-, Tradbo med 70.000,- og det samme gjør Byggmakker Bytås. De to sistenevnte sponser oss i form av rabatter på materialene som vi trenger.

Vi har også flere sponsorsøknader ute blant bedrifter i Tingvoll, siden vi har fremdeles bruk for midler til utrustning og andre ting i området.

Jakob Nørbech i Tingvoll Branntrygdelag forteller at dette er et godt planlagt prosjekt som vil komme mange tilgode. Derfor var det midt i blinken for de for å gi noe tilbake av overskuddet de har i bedriften. Også Marit Rotås i Sparebanken Møre synes planen er veldig bra. I tillegg så blir dette et område som folk i alle aldre vil kunne bruke. Det er mange muligheter for å gå turer både for unge og gamle, fortalte Marit.  Hun oppfordrer dessuten andre bedrifter i Tingvoll å støtte idrettslaget i utviklingen av friluftsparken.

Vi må også nevne at Sparebankstiftelsen i Tingvoll har gitt 160.000,- i støtte til forprosjektet av hele parken, samt at de har bevilget 1,2 millioner til graving av multibanen som skal ligge ved siden av paviljongen. Dette arbeidet kan starte så snart vi har fått tilsagn om tippemidler.

Paviljongen som skal bygges er på ca 70 kvm. Den skal ha halve vegger på ca 80%, og resten skal ha vinduer mot sør. Paviljongen vil bli et samlingssted for all aktivitet i parken, der man kan hvile, skifte og vente. Med benker og bord vil det også bli mulighet for å ha undervisning og møter for den som ønsker det.

Styret i friluftsparken er veldig takknemlig for alle bidragene, både store og små, og det gir en ny giv i å arbeide videre med planene for friluftsparken. Målet er at Tingvoll Friluftspark skal være et aktivitetsområde hvor folk i alle aldre kan møtes til aktiviteter og rekreasjon, både sommer og vinter.

Vi er i kontakt med både kunstlaget, forskoleforeninga og pensjonistforeninga om å skape aktiviteter i parken.

Del denne siden

Legg igjen en kommentar