Fremdrift i Trollskogen


Det har vært gjort noen små tiltak i det vi kaller Trollskogen oppe i lysløypa. 


Trollskogen er ment som et lekeområde for barn i alle aldre. Her er det myk mose grunn på bakken, mange høye trær og flere små «bekker» å hoppe over. 

Vi har kjøpt inn noe tau og ivrige lærere på TBU fikk med seg elever å lagde en liten «klatrerunde» etter tauene.

Det har også blitt ryddet inne i skogen, noen elever har lagd noen små bruer, det har blitt lagd sittebenker hvor mange elever fikk prøve både hammer og skrumaskin for første gang. Alle fikk også prøve seg med en liten øks for å fjerne grener som står ut fra trær. Disse fjerner vi for at man ikke skal være uheldig å få de i øynene.

En liten bålplass er lagd og en Tipi er påbegynt. Ved til bål finner du ved den andre bålplassen på venstre siden av standplass.

Plassen er åpen for at alle kan ta seg en tur inn i Trollskogen. Vi kommer til å gjøre litt mer, men området er topp for lekeaktivitet for barn i alle aldre. «Inngangen» til trollskogen er rett til høyre for standplass, nede på flaten ved strafferunden. 

Og hvis du er der med barn, og har lyst å gjøre noe, så går det fint an å fjerne større kvister/grener som ligger på bakken. Det er påbegynt en haug med gammel kvist i vestenden av trollskogen, mot skiskytterarenaen. Dit kan du dra og legge gammel kvist.   

Vi håper at mange vil ta seg en tur å leke seg i Trollskogen…. 

Legg igjen en kommentar