25,0 millioner til Tingvoll Arena

Styret i Sparebankstiftelsen foreslår for Sparebankstiftelsens generalforsamling at det gis 25,0 millioner kroner til Tingvoll IL for realisering av en sterkt etterlengtet fotball og friidrettshall i Tingvollvågen – Tingvoll Arena.
Det er med andre ord en gledens dag for idretten i Tingvoll.

I en pressemelding skriver Sparebankstiftelsen følgende:

Årets resultat for Sparebankstiftelsen Tingvoll ble 50,8 millioner kroner. Tilsvarende årsresultat forrige år var 7,5 millioner. Samlede inntekter i 2021 var 55,1 millioner, mot 15,0 millioner kroner i 2020.

Sparebankstiftelsen oppnådde i år en avkastning på hele 19,9% av investertkapital, mot 6,0% i 2020.

Dette opplyser daglig leder Finn Moe Stene i en pressemeldingen.

Styret foreslår for Sparebankstiftelsens generalforsamling at det brukes 3,2 millioner kroner til gaveformål i vårens søknadsrunde, og 25,0 millioner kroner til Tingvoll IL for realisering av en sterkt etterlengtet fotball og friidrettshall i Tingvollvågen – Tingvoll Arena.

– Med årets gaveutdeling, har Sparebankstiftelsen Tingvoll tilført våre lokalsamfunn over 58 millioner kroner til allmennyttige formål siden oppstart av gaveutdelingen i 2012. Det gir et årligsnitt på 5,3 millioner i gaver siste 11 år, opplyser Stene.

Årets gavetildeling har søknadsfrist 31. mars.

– Stiftelsen vil tilstrebe et stort mangfold i sine gavetildelinger, men det forutsettes at tiltakene det søkes støtte til skal ha varig verdi over tid og komme mange til gode i Tingvoll og deler av Gjemnes kommuner. For 2022 er det ingen spesielle temaer som blir prioritert. Dugnadsinnsats i prosjektene blir alltid vektlagt ved tildelinger av gavetilskudd, likeledes at våre gavetilskudd kan utløse støttemidler fra annet hold. Det gis ikke støtte til drift av lag og foreninger. Prioriterte tiltak og målgruppe, er tiltak for barn og ungdom i alderen 7-25 år, opplyser Stene.

Del denne siden

Legg igjen en kommentar