Hvem kan bruke skiløypene?

Tingvoll Idrettslaget får stadig henvendelser om hvem og hvordan løypene som blir kjørt opp skal brukes.

Idrettslaget har både spor/tråkke-maskin og snøscooter som brukes for å tråkke og preparere snøen som faller og legge til rette for at folk skal kunne komme seg ut på ski. 

Men hvem er løypene for? 

I Norge har vi noe som heter allemannsretten. «Allemannsretten gir oss rett til å ferdes og oppholde oss i utmark i Norge. Rettigheten er et gratis fellesgode som er en del av den norske kulturarven» står det å lese der. 

https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/friluftsliv/innsiktsartikler-friluftsliv/allemannsretten/id2076300/ 

Det står også at «Allemannsretten gir ikke bare rettigheter, det følger også plikter. Når du benytter deg av allemannsretten, skal du opptre hensynsfullt og varsomt.»

Vi må alle forholde oss til loven, men så tenker vi også at det er lov å tenke på hva som er det beste for felleskapet og nettop, opptre hensynsfullt og varsomt. Idrettslaget bruker 10-tusen vis av kroner på legge tilrette for å få fine løyper om vinteren, og de har ansvar for vedlikehold av løypene om sommeren.

Nyoppkjørte spor med løs snø er porøst og man setter lett spor, både av de som går på ski og de som går med vanlige sko. Når løypene har frosset til og blitt hardere, så tåler de mye mer. Da blir det mer «skareføre» som tåler bruk av både sko, sykkel og ski.

Så det ideelle hadde kanskje vært å kjøre om kvelden slik at løypene frøs til i løpet av natten?  Tja, men da blir det kanskje for mye is og hardt, noe som fører til for stor fart og fare for å skade seg. Det er alltid noe å ta hensyn til, med andre ord. Derfor prøver løypekomiteen hele tiden å finne tidspunktene det er best å kjøre, ut fra snøfall, temperatur, værmelding fremover og behov. 

Lysløypa 

I lysløypa så kjøres det mest spor. Dette er blant annet å legge tilrette for skikarusell, utøvere som har behov for å trene, både ski og skiskyting, og de som ønsker å gå på ski til sent på kvelden. Men, vi ønsker også at området skal være et sted for lek og moro med akebrett og skileik. I det siste har det blant annet vært tråkket endel for å legge tilrette for trening før Nils Erik Ulset skulle til VM.

Reitfjellet

Reitfjellet er et yndet sted for skigåing hele vinteren. På helg med flott vær er det ofte trengsel på parkeringsplassen i museet og på skihytta av skiglade barn og voksne. Med kakao, sjokolade, pølser og niste i sekken, trasker store og små rundt i de oppkjørte løypene og koser seg, får frisk luft og et påfyll av glede som man har til «neste tur». Kanskje ekstra viktig nå i den Coronaverden vi lever i? Det kommer folk fra hele kommunen og nabokommunene. Løypenettet er fra lysløypa, til Vasslia, om skihytta og tilbake til museet. Variert, med flater og bakker, noe for enhver smak med andre ord.  

Storset til Norska?

I år har ikke tråkkemaskinen kjørt spor ned til Storset. Dette er pga av at det trengs et fint og plant underlag for å kjøre maskina, og idag er veien ned fra skihytta litt for dårlig og ujevn. Derfor har vi kjørt denne traseen med snøscooter med rulle etter, for å tråkke og pakke sammen snøen. Grunnen til det er at veldig mange liker å gå opp på Norska med vanlige sko, brodder, truger og ski for å kjøre randoné. 

På turen opp til skihytta er det vel mest variert trafikk. Her ferdes både syklende, folk på truger, med vanlige sko, til hest, på akebrett og på ski. Vi minner alle om at det er lov å gjøre alt dette og alle oppfordres til å vise hensyn i sin måte å ferdes på, uansett hvordan du tar deg frem.

Noen kjefter på andre!

Vi får også tilbakemeldinger på at enkelte kjefter hvis de treffer noen som går eller ferdes i de oppkjørte løypene uten ski eller på annet vis. Dette er noe vi i idrettslaget ikke liker. Det er ingen som har hverken rett eller plikt til å irettesette noen andre for bruk av løypene. Vi i idrettslaget har mer tro på informasjon og veiledning av folk, for å skape forståelse og se sammenhengen. Derfor ber vi alle ha en ordentlig tone når det skal snakkes med folk. Uansett om man er til hest, på sykkel, på ski eller gående. Smil og si hei til hverandre! 

Parkering

I lysløypa er det en stor parkeringsplass, så finnes det en stor plass i museet og på Storset ble det bygd ny og stor parkering for et års tid siden. Men vi vet at det ofte kan være rift om plassene i museet på de fineste dagene. Derfor kan vi jo oppfordre de som «sprekeste» det å parkere i lysløypa og gå på ski derfra kanskje? 

Oppsummert:

Uansett tenker vi at alle kan stille seg følgende spørsmål:
Ville du vært i de oppkjørte løypene hvis det ikke var kjørt opp spor og det var en halvmeter med tung snø?

Og hvis du likevel vil på tur: Vær så snill å ferdes på en slik måte at du gjøre minst mulig skade. Prøv å ikke ødelegge skisporet. Gjør du din innsats for at det skal bli minst mulig «skade» i de oppkjørte løypene, så vil de vare lengre også! Det er igjen en fordel for alle. 

Vi ønsker deg god tur, og vi tar gjerne imot bidrag til oppkjøringa på VIPPS nummer 507 138 eller 4050.49.31724.

Legg igjen en kommentar