Nye klopper på Norska


For å verne naturen og lette tilkomsten på den mye besøkte turstien opp til Norska, ble det i vinter søkt om midler fra Sparebankstiftelsen i Tingvoll for å legge ned klopper. Nå nærmer det seg ferdig.
Bilder: Slik så det ut på stien til Norska før vi begynte å legge klopper

Skihytta søkte og fikk over 60.000,- som har gått til materialer for legge ned klopper på de områdene med myr og gjørme, slik at man ikke lager en bredere sti og ødelegger naturen enda mer.


Bilde: John Ola Ulset dro opp materialer med sin Jernhest

Kloppene er lagt av 2×8» impregnert materialer og det ligger 3 i bredden. Det ligger også 2×8» på hvert for å minske marktrykket og stabilisere kloppene. Med tre i bredden vil det bli bedre for både syklende og skigåere, samt de som går opp på Norska om vinteren. Alle «startene» på kloppene er merket med en stolpe med rød farge på toppen. Dette for å vise hvor kloppene ligger etterhvert som snøen kommer. Da skal du gå og ha pålene på din høyre side på tur oppover.


Bilde: Slik ligger kloppene på siste flata før toppen

Det som ikke er helt ferdig pr. idag, er arbeidet med å legge ned hønsenetting på kloppene. Det blir veldig glatt når det blir snø, slaps og is, så derfor har vi lagt ned hønsenetting på alle kloppene. Dette arbeidet blir kanskje ferdigstilt i løpet av neste uke. Det betyr at det blir mye tryggere å gå på kloppene når det blir snø og is.

Det har også blitt «freshet» opp med røde merker for å vise hvor stien går. Fint for de som er på Norska for første gang, og fint på vinteren når det er mye snø. Når man nærmer seg toppen, har stien blitt lagt tilbake hvor den lå før i tiden.


Bilde: Leif Erling Ågesen stifter hønsenetting på kloppene

Nå i vinter og neste sommer skal vi gjøre oss noen erfaringer med hvordan kloppene ligger, hva som fungerer og hva som kan bedres. Så vil vi se på forbedringer og eventuelle endringer. Det kan også hende vi må legge ned noen til hvis det blir nødvendig på enkelte områder.Bilder: Resultatet

Idrettslaget takker de som har stilt på dugnad, og spesielt John Ola Ulset som har stilt en «Jernhest» til rådighet for å frakte opp materialene. Han fraktet også materialene opp til skihytta med traktor.

Legg igjen en kommentar