Nok en gang midler fra Sparebankstiftelsen

Nok en gang har Sparebankstiftelsen i Tingvoll delt ut midler til lokale prosjekt i Tingvoll og Gjemnes kommuner.
(tildeling den 12.05.2021) 13 ulike prosjekt fikk midler – til sammen 2,5 mill kr.
Tingvoll IL  fikk midler til 3 ulike prosjekt. Vi takker så meget for alle bidrag mottatt opp gjennom årene fra 2012 – 2021. Tilsammen 10 550 000 kr.

1)    Tingvoll IL – Friluftspark

2021: Utarbeide planer for friluftspark ved lysløypa – Jakobsbrønn – kr 160 000
Søkeren skriver i søknaden: Tingvoll IL har satt ned en prosjektgruppe som skal utvikle planer for det vi har kalt Tingvoll friluftspark. Tingvoll Friluftspark skal ha sitt utgangspunkt og hovedtyngde for tilrettelegging av aktiviteter i og ved lysløypa. Friluftsparken skal inneholde anlegg for alle, i alle aldre og ferdighetsnivå. Friluftsparken vil være et viktig sted for fritidsaktiviteter i Tingvoll, men også for bruk av skolene, barnehagene, asylmottaket og andre. Konkrete ideer er mellom annet skøytebane basert på natur-is, skileik/akebakke, klatre- og balanseapparater, ‘pumptrack’ og sykkelstier.

I utformingen av parken vil vi kontakte blant annet Tingvoll barnehage, Tingvoll barne- og ungdomsskole, Tingvoll videregående skole, førskoleforeninga, pensjonistforeninga, og helsesportlaget for å kartlegge behov og ønsker de har. Det er også viktig å prosjektere parken med tanke på universell utforming av deler av parken. For å kartlegge muligheter, prosjektere og kostnadsberegne trenger vi midler til å kjøpe inn kompetanse. I tillegg må vi avklare med grunneier, Opplysningsvesenets fond, om det er mulig å utvide det arealet Tingvoll IL allerede fester, eventuelt kjøpe og med Tingvoll kommune om formelle prosesser og tillatelser. Prosjektet skal ende i en anleggsplan som grunnlag for søknader om finansiering. Vi ser for at det kan deles opp i flere mindre prosjekter som kan tas over flere år, samstemt med andre anleggsplaner til Tingvoll IL.

Vi søker derfor med dette om prosjektmidler for å planlegge Tingvoll Friluftspark til innhenting av grunnundersøkelser, bruk av konsulenter som landskapsarkitekt, og for prosjektere de tenkte anleggene.

2: Tingvoll IL – Løypekomiteen Anskaffelse av snøscooter med utstyr    kr 203 000
Til å kjøre opp skispor før en kan begynne å kjøre med løypemaskina.

3: Tingvoll IL – Landalshytta Oppgradering av hytta. 212 000
Dette prosjektet gjelder bla å få satt opp solskjermer på solvendt tak, renovere sti opptil Norska og utvendig arbeid utenfor hytta.

Del denne siden

Legg igjen en kommentar